Euskal Herri eta Nafarroako IV. Itzulera / IV Vuelta al Pais Vasco y Navarra

Imagen